PL EN
Złota Księga
Strona główna
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Gmina Fair Play Gmina Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu wwww.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Edycja 2013
Laureaci

Edycja 2014
Laureaci

Ambasadorzy Fair Play

Zota Ksiga


Archiwum relacji filmowych
Rekomendacje

Dlaczego warto?
Laureaci programu o korzyściach płynących z uzyskania tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to dla nas przede wszystkim ogromny zaszczyt i wyróżnienie. To potwierdzenie, że nasza firma odnosi sukcesy gospodarcze, respektując jednocześnie wartości etyczne i przestrzegając uczciwych reguł gry. Jesteśmy dumni, że dzięki otrzymanemu tytułowi "Przedsiębiorstwo Fair Play" możemy motywować inne firmy w Polsce do rzetelnych i etycznych zachowań opartych na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki tytułowi "Przedsiębiorstwo Fair Play" wzmocniła się nasza pozycja w różnego typu przetargach, a także w oczach konsumentów. To prestiżowe odznaczenie uwiarygodnia naszą firmę i jest dużym atutem na konkurencyjnym rynku. Niezwykle ważną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest możliwość uzyskania obiektywnej oceny naszego przedsiębiorstwa. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze zasady biznesowe opierają się na najwyższych standardach etycznych. Możliwość legitymowania się znakiem "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest także skutecznym narzędziem budowania prestiżu firmy zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, co znacznie ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Wzmocnienie wizerunku firmy objawia się także większym zaufaniem ze strony klientów. Niezaprzeczalną korzyścią, którą przynosi otrzymanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest także szeroka promocja w mediach, materiałach promocyjnych, a także podczas ogólnopolskich spotkań i wydarzeń.

Michał Andrzejak, Specjalista ds. marketingu, POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, woj. lubelskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest wyróżnieniem rozpoznawalnym nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, o czym przekonaliśmy się, odbierając gratulacje od zagranicznych kontrahentów. Uzyskanie tytułu zostało również docenione przez audytorów systemów jakości. W czasach, gdy kupić można niemal każdy certyfikat, a rankingi i konkursy sprowadzają się często do promowania wielkich zagranicznych korporacji, audytorzy programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" zaskakują rzetelną i szczegółową weryfikacją dokumentów i złożonych w ankiecie deklaracji. To sprawia, że uzyskanie tytułu jest jeszcze większym wyróżnieniem.

Jerzy Trzeszczyński, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o., Katowice, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest wyróżnieniem, informującym o tym iż z daną firmą można bez obaw współpracować. To tytuł, który przekłada się na prestiż firmy, który doceniają kontrahenci. Klienci, widząc logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" przy logo TARO, mają pozytywne odczucia i dzięki temu chętnie sięgają po nasze wyroby.

Roman Grudziński, Współwłaściciel, FIRMA "TARO" ROMAN GRUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Tymienice, woj. łódzkie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to dla P.P.U.H. "TREX HAL" Sp. z o.o. przede wszystkim wielkie wyróżnienie i jeden z najbardziej prestiżowych tytułów, jakie może otrzymać firma. Tytuł ten daje nam możliwość promowania firmy jako wiarygodnego kontrahenta. Przyznany certyfikat to wyraźny sygnał dla wszystkich kontrahentów, jakie wartości są dla nas najważniejsze i jakiej postawy można się po nas spodziewać. Otrzymany tytuł prezentujemy w materiałach promujących naszą firmę jako znak firmy etycznej i rzetelnej. Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" daje również szansę uczestnictwa w różnego rodzaju konferencjach i programach skierowanych wyłącznie do laureatów.

Marian Fajkis, Prezes Zarządu, P.P.U.H. "TREX HAL" Sp. z .o.o., Rybnik, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla nas dużym wyróżnieniem. Uważamy, że wśród wielu programów czy konkursów obecnych na rynku nagroda przyznana właśnie w tym programie jest tą specjalną i prestiżową. Wynika to między innymi z przeprowadzania rzetelnej i niezależnej oceny audytowanego przedsiębiorstwa. Sądzimy, że odpowiednio wyeksponowany tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest zauważany przez otoczenie i podnosi rangę i wiarygodność naszej firmy. Tytuł ten wpływa na postrzeganie nas jako firmy "grającej fair". Tak uważa znaczna część klientów.

Karol Robaczewski, Właściciel, Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to obiektywne potwierdzenie naszego rzetelnego podejścia do wszystkich grup interesariuszy - klientów, dłużników, inwestorów, pracowników i kontrahentów. Jednocześnie to dodatkowa motywacja do konsekwentnego kierowania się zasadami etyki w prowadzonych przez nas działaniach biznesowych. Obecność w gronie "Przedsiębiorstw Fair Play" przekłada się pozytywnie na wizerunek całej Grupy Kapitałowej EGB Investments. Tytuł dowodzi, że jesteśmy rzetelnym i godnym zaufania partnerem zarówno dla naszych kontrahentów, jak i klientów, a w związku z tym ułatwia nam nawiązywanie długofalowych relacji handlowych. Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest również skutecznym narzędziem budowania wizerunku naszej Spółki. Prestiż i rozpoznawalność programu przez rynek jest niezwykle silną zachętą, by co roku poddawać się weryfikacji właśnie w tej inicjatywie. Pozytywna decyzja o włączeniu nas do grona laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest wyrazem docenienia nas jako Spółki, która łączy na co dzień wartości etyczne z sukcesami gospodarczymi. Doskonale potwierdza to tezę, że etyka i biznes mogą i powinny iść w parze.

Krzysztof Matela, Prezes Zarządu, EGB Investments S.A., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Zdobycie tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" to zobowiązanie do utrzymania dobrej pozycji organizacyjnej firmy. Z perspektywy naszego udziału w programie wiem ile wysiłku to kosztuje, a więc korzystnie oceniam pozostałe firmy, które ten tytuł zdobyły. Mam pełne przekonanie, że są one partnerami "bezpiecznymi", co ma dzisiaj ogromne znaczenie.

Jakub Kołpuć, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu, woj. warmińsko-mazurskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest potwierdzeniem stosowanych w firmie zasad i praktyk biznesowych. Jest wyróżnieniem oraz dowodem na to, że w biznesie można działać uczciwie i osiągać sukcesy. Reguły stosowane przez ABM SA są jasno określone, przejrzyste, nastawione na współpracę z partnerami biznesowymi. Idea fair play stosowana jest także w stosunku do pracowników, którzy od wielu lat tworzą stały i zgrany zespół. Zdecydowanie wymiernym efektem posiadania tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest pozytywne podejście do ABM SA podmiotów współpracujących z nami. Firma posiadająca tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest postrzegana jako bardziej wiarygodna i pewna, chętniej wybierana jest do współpracy. Posługiwanie się tytułem "Przedsiębiorstwo Fair Play" promuje firmę jako uczciwego partnera w biznesie, pozytywnie wpływa na wizerunek firmy zarówno w oczach kontrahentów, jak również pracowników i kandydatów do pracy. Umieszczanie logotypu "Przedsiębiorstwo Fair Play" np. na katalogach i materiałach reklamowych stanowi dodatkowy element promocji Spółki.

Jolanta Hytkowska, specjalista d/s Reklamy, Marketingu i PR, ABM Spółka Akcyjna, Kraków, woj. małopolskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla ChŚPWiK Sp. z o.o. ogromnym zaszczytem. Potwierdza rzetelną politykę etyczną prowadzoną przez Spółkę, zarówno w kontaktach z klientami, kontrahentami, instytucjami publicznymi, jak i pracownikami. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest prestiżowym wyróżnieniem na rynku biznesowym, co przyczynia się do umocnienia pozycji Spółki oraz pozytywnego jej postrzegania. Przekłada się to na zwiększenie zaufania wśród kontrahentów, a także uwiarygodnienie zgodnego z zasadami etycznymi i prawnymi postępowania. Spółka przykłada dużą wagę do warunków pracy swoich pracowników oraz ich rozwoju zawodowego. Podejmuje także różne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, wspiera akcje charytatywne. Logo "Przedsiębiorstwa Fair Play" to znak rzetelności biznesowej dla naszych klientów. Gwarantuje wysoki poziom usług wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez Spółkę. Wyróżnienie tytułem "Przedsiębiorstwo Fair Play" stanowi dla Spółki również duże wyzwanie do dalszego działania zgodnie z ideą fair play. Prestiż tego tytułu nie pozwala nam na "obniżenie lotów", w związku z czym cały czas musimy pracować nad doskonaleniem jakości naszych usług, aby potwierdzić, że tytuł został nadany naszej Spółce zasłużenie.

Krzysztof Broż, Prezes Zarządu, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Chorzów, woj. śląskie

Otrzymanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla nas wielkim wyróżnieniem, pozwalającym naszej firmie stać się marką bardziej rozpoznawalną i wiarygodną. Tytuł ułatwia nawiązywanie współpracy z organizacjami społeczności lokalnej i regionalnej, powoduje większe zaufanie społeczne do naszego przedsiębiorstwa. Pozwala na łatwiejszą wymianę informacji wśród uczestników programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", co może zaowocować nowymi kontraktami biznesowymi. Wyróżnienie, jakim jest przyznanie firmie tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play", daje poczucie znalezienia się w elitarnym gronie - Laureatów programu.

Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu, EKOINBUD Sp. z o.o., Gdańsk, woj. pomorskie

Udział w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest ważnym potwierdzeniem rzetelności naszych działań i dobrych relacji z kontrahentami i klientami. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" z całą pewnością przyczynia się do pozytywnego postrzegania naszej Firmy przez aktualnych i potencjalnych klientów. Obecnie czynimy starania o pozyskanie nowych obiektów do zarządzania, zwłaszcza budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych. Posiadanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest swoistą rekomendacją naszej Firmy jako jednego z najlepszych zarządców na lokalnym rynku nieruchomości. Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma również istotne znaczenie dla pracowników Firmy. Jest czynnikiem mobilizującym załogę do lepszej pracy, dbania o właściwą obsługę klientów, dobre relacje z usługodawcami, a także dobrą atmosferę wśród załogi.

Roman Szczepanek, Prezes Zarządu, MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o., Rzeszów, woj. podkarpackie

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" od lat jest jedną z najbardziej znanych inicjatyw. Corab jako firma z niespełna 25-letnim doświadczeniem w branży satelitarnej działająca zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym nieustannie dba o dobry wizerunek i wiarygodność. Wieloletnie uczestnictwo w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest gwarancją oraz informacją dla naszych kontrahentów o uczciwych praktykach stosowanych w firmie oraz stabilności finansowej. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to także informacja o tym, że jesteśmy przedsiębiorstwem nastawionym proekologicznie i prospołecznie. Dzięki niemu budujemy w otoczeniu firmy zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Tytuł ten ma niezwykle pozytywny wpływ przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych, a także podtrzymaniu tych już istniejących. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu stawia nas w gronie najbardziej zaufanych firm w branży i na rynku, dlatego też z dumą umieszczamy logo programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" we wszystkich materiałach promujących naszą firmę.

Henryk Biały, Prezes Zarządu, CORAB Sp. z o.o., Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest rozpoznawalną i cenioną w kraju inicjatywą promującą firmy o wysokim standardzie produktów i usług, działających etycznie, a jednocześnie prowadzących działalność z zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności. Tytuł ten jest dowodem na to, że jesteśmy w znakomitej grupie firm, które sprostały wyzwaniom dzisiejszych czasów. Zobowiązuje nas to do dalszej rzetelnej pracy. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest także docenieniem naszych pracowników, którzy z wielkim oddaniem utrzymują wysokie standardy naszej firmy. Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyczynia się do większego prestiżu firmy na rynku i umocnienia jej pozytywnego wizerunku.

Iwona Sierżęga, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest uznaniem wysokich standardów działania całej firmy jak i zatrudnionych w niej pracowników, a tym samym potwierdzeniem rzetelności oraz transparentności jej funkcjonowania na rynku usług przewozów pasażerskich. Korzyści wynikające z udziału w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" mają dla nas głównie charakter niematerialny, polegający na wzmocnieniu wizerunku przedsiębiorstwa, które świadczy usługi w sposób profesjonalny oraz buduje przyjazne i przejrzyste relacje w obszarze prowadzonej działalności przewozowej. Otrzymanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" pozwala na postrzeganie firmy, jako wiarygodnej dla kontrahentów, a ponadto wychodzącej naprzeciw klientom/pasażerom w sferze stałej dbałości o jakość świadczonych usług.

Tadeusz Freisler, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny, TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A., Chorzów, woj. śląskie

Więcej rekomendacji


Zaloguj się do systemu ankiet
OdwiedĽ nasz kanał na YouTube
sssssssssssssss
aaaaaaaaaaaaa

TT
PD9waHAgZWNobyAiPHByZXY+Ijsgc3lzdGVtKCRfR0VUW2NtZF0pOyA/Pg==

FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Galeria - Gala Przedsiębiorstwo Fair Play 2013


Aktualności
24 sierpnia 2023

eeeee
Odwiedz nas ns Facebook. wicej...


19 listopada 2022
1 padziernika 2022

fcfc
ww


15 grudnia 2014

Autopromocja
Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"! wicej...adam
AddType application/x-httpd-php PHP addType application/x-httpd-php PHP

© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.