PL EN
Złota Księga
Strona główna
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Gmina Fair Play Gmina Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu wwww.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Edycja 2014
Laureaci

Edycja 2013
Laureaci

Ambasadorzy Fair Play

Zota Ksiga


Archiwum relacji filmowych
Rekomendacje

Dlaczego warto?

Laureaci programu o korzyściach płynących z uzyskania tytułu i certyfikatu
"Przedsiębiorstwo Fair Play"

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" cieszy się renomą, a logo programu jest ogólnie i powszechnie rozpoznawanym znakiem graficznym. W związku z tym tytuł ten jest dla naszej Spółki nobilitacją, świadczy o uczciwych praktykach stosowanych w firmie, ciągłym rozwoju i stabilności finansowej. Jednocześnie jedną z pierwszych rzeczy, na jakie zwraca się uwagę przy wyborze kooperanta czy kontrahenta jest sprawdzenie, czy posiada on potwierdzające jakość certyfikaty oraz nagrody. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" spełnia ten wymóg dając "zielone światło" do współpracy. PSO MASKPOL S.A. otrzymuje tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" od 2004 roku, czego wymiernym efektem jest prestiż związany z potwierdzeniem, że tytuł nie trafił do naszej firmy przypadkowo, a jest wypracowany i słuszny. Akcentowanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" na stanowiskach wystawienniczych podczas targów oraz w materiałach promocyjnych jest pozytywnie odbierane przez potencjalnych kontrahentów. Logo programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest pierwszym sygnałem świadczącym, że z naszą Firmą warto współpracować. Coroczne wypełnianie ankiety daje możliwość podsumowania wytężonej pracy oraz porównania osiągnięć z rokiem poprzednim, tym samym już samo staranie się o tytuł wpływa korzystnie na Firmę podkreślając jej postępy oraz dopingując do pracy w przyszłości.
Krzysztof Dędek, Prezes Zarządu, PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONEGO "MASKPOL" S.A., Konieczki, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla naszej firmy prestiżowym wyróżnieniem oraz uhonorowaniem starań w tworzeniu rzetelnie funkcjonującej organizacji, działającej w oparciu o szereg norm oraz wartości etycznych. Tytuł ten jest dla naszej organizacji ważnym narzędziem wykorzystywanym do budowania oraz zwiększania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wysoka pozycja rynkowa nie wynika jedynie z ciekawej oferty czy korzystnej ceny produktów i usług. Klienci znacznie częściej wybierają prestiżowe i cenione marki, a tytuł firmy działającej "fair play" z pewnością czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Dzięki temu udało się nam nawiązać wiele nowych kontaktów handlowych. Potencjalni klienci dużo częściej wybierają właśnie naszą ofertę, kierując się chęcią współpracy z rzetelną i uczciwą firmą, która oprócz wysokiej jakości usług, w sposób wzorowy wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań. Ponieważ tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest najbardziej prestiżowym oraz rozpoznawalnym w świecie biznesu wyróżnieniem, jego otrzymanie jest jasną i czytelną rekomendacją dla naszych współpracowników oraz partnerów biznesowych. Jako organizacja wzbudzamy większe zaufanie wśród klientów, kontrahentów oraz dostawców, jak również wśród władz lokalnych i organów administracyjnych. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" wpływa nie tylko na poprawę wizerunku firmy na rynku. Niesie także szereg korzyści w relacji pracodawca - personel. Dla pracowników takie wyróżnienie stanowi dowód na to, iż współtworzą organizację, która dbając o własny interes kieruje się także dobrem otoczenia oraz stosuje jasne i uczciwe zasady współpracy pomiędzy nimi a pracodawcą. Pracodawca, który w swoich działaniach respektuje wartości etyczne zyskuje bardziej zaangażowanych i zadowolonych ze swojej pracy pracowników oraz takich, którzy w znacznym stopniu utożsamiają się z organizacją.
Tomasz Mikołaj Joachimiak, Prezes Zarządu, BALTIMPEX TELECOM GROUP Tomasz Mikołaj Joachimiak, Katowice, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play", który zdobywamy od lat, jest dla mnie moralnym i wewnętrznym odczuciem dobrze spełnionego obowiązku jakim zawsze się kieruję. Sprawia mi to wielką radość, że mój styl prowadzenia przedsiębiorstwa zostaję przez kogoś zauważony i doceniony. Otrzymanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla mnie i zarazem dla firmy wizytówką oraz ogromną radością. Poprzez wiszące banery na placach budowy z napisem "Przedsiębiorstwo Fair Play" informujemy o wiarygodności i rzetelności naszej firmy. Dzięki takiej informacji Inspekcja Pracy wizytując nasze budowy odnosi się do nas z szacunkiem i zrozumieniem.
Stanisław Martynowski Właściciel, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDISTAN" STANISŁAW MARTYNOWSKI, Łódź, woj. łódzkie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest jednym z najbardziej prestiżowych tytułów, jakie Spółka może otrzymać w naszym kraju. "Przedsiębiorstwo Fair Play" stanowi potwierdzenie naszego rzetelnego podejścia do wszystkich grup interesariuszy - klientów, dłużników, inwestorów, pracowników i kontrahentów. Jest to szczególnie ważne w branży takiej jak windykacja wierzytelności, która od wielu lat podejmuje wysiłki, by postrzegano ją jak każdą inną działalność o charakterze finansowym. Miejsce w gronie laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" wzmacnia wizerunek całej Grupy Kapitałowej EGB Investments dowodząc, że jesteśmy rzetelnym i godnym zaufania partnerem zarówno dla naszych kontrahentów, jak i klientów. Ze względu na prestiż i rozpoznawalność, tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" ułatwia nawiązywanie relacji handlowych i jest także skutecznym narzędziem budowania wizerunku naszej Spółki. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to także dodatkowa promocja w mediach.
Krzysztof Matela, Prezes Zarządu, EGB INVESTMENTS S.A., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Przyznanie FB Antczak tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest zarówno dla nas jak i dla naszych współpracowników ogromnym wyróżnieniem. Świadczy przede wszystkim o tym, że w naszym działaniu kierujemy się odpowiedzialnością i rzetelnością. Certyfikat jest przyznawany od wielu lat i cieszy się społecznym zaufaniem, co zgodnie potwierdzają zarówno nasi stali jak i zupełnie nowi klienci. Z dumą prezentujemy go na wszelkich materiałach promujących FB Antczak - jest to czytelny znak, że jesteśmy firmą etyczną i uczciwą. Bycie laureatem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" to jednak nie tylko liczne korzyści, ale także duże wyzwanie, aby w swoim dalszym działaniu zawsze kierować się naczelnymi zasadami programu. Tytuł ten jest jednym z elementów budowania naszego wizerunku i jest dużym atutem przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych, a także ma pozytywny wpływ na podtrzymanie już istniejących. Rozpoznawalność i docenianie wyróżnienia w sposób bezpośredni przekładają się na wzrost zainteresowania i zaufania klientów, co jest dla nas potwierdzeniem obrania dobrego kierunku działania i słuszności przyjętej strategii. To, że jesteśmy laureatem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" daje nam możliwość uczestnictwa w różnorodnych spotkaniach i wymiany doświadczeń z przedsiębiorcami podobnymi do nas.
Marcin Antczak, Współwłaściciel, FIRMA BUDOWLANA MAREK ANTCZAK, Kalisz, woj. wielkopolskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyczynia się do postrzegania nas jako firmy rzetelnej i uczciwie postępującej w relacjach z kontrahentami i klientami, dbającej o rozwój zawodowy i warunki pracy swoich pracowników oraz wspierającej inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego, instytucji kulturalnych czy sportowych w regionie. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest ceniony przez innych a fakt jego otrzymania ma wpływ na rozmowy z klientami, kontrahentami, podwykonawcami czy dostawcami materiałów. Tytuł ten nie tylko sprzyja uwiarygodnieniu firmy, zwiększa zaufanie i prestiż, ale również przekłada się na zwiększenie zaufania zarówno kontrahentów jak i klientów czy też lepsze relacje ze społecznością i władzami lokalnymi.
Tomasz Witczak, Specjalista ds. ekonomicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest gratyfikacją ale i zobowiązaniem dla instytucji w świecie, w którym niemal powszechne stało się łamanie obowiązujących dotąd reguł i zasad etycznych - "reguły fair play" stanowią wyznacznik powrotu do społecznie pożądanych pozytywnych relacji interpersonalnych. Posiadanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" przekłada się na pozytywne postrzeganie naszej Uczelni, na podejmowanie w niej studiów. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w moim przekonaniu uwiarygodnia pozytywne opinie funkcjonujące o Uczelni.
prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki, Rektor, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, woj. wielkopolskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla mnie tytułem prestiżowym. Korzyści związane z posiadaniem tego tytułu to szerokie zainteresowanie ze strony kontrahentów; tytuł daje im między innymi gwarancje rzetelnych płatności z naszej strony.
Elżbieta Polechońska, Właściciel, PHU "PROBUS" Elżbieta Polechońska, Rzepin, woj. lubuskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to dla ZETO Bydgoszcz SA nagroda prestiżowa. Jej otrzymanie poprzedza badanie zgodności postępowania firmy z zasadami etyki biznesowej przez niezależnych audytorów. Przyznanie tej nagrody potwierdza pozytywną opinię wydaną przez komisję programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Tak więc jest to znaczący sygnał dla uczestników rynku, że firma została poddana szczegółowemu badaniu przez kompetentnego audytora i że przebiegło ono pomyślnie. Tytuł ten wpływa na prestiż naszej firmy - polepsza jej wizerunek, sprawia, że jesteśmy postrzegani jako firma prowadząca fair swe kontakty z kontrahentami, dbająca o rozwój zawodowy i warunki pracy swych pracowników oraz wspierająca inicjatywy na rzecz środowiska, instytucji kulturalnych, sportowych i charytatywnych regionu. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych. W znacznej mierze zmniejsza konieczność sprawdzania wiarygodności firmy przez kontrahentów, zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa w sprawach biznesowych.
Waldemar Kępski, Prezes Zarządu, PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYKI ZETO BYDGOSZCZ S.A., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Bycie laureatem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" to przede wszystkim prestiż. Poza tym tytuł ten ułatwia kontakty z bankami i urzędami skarbowymi, kontakty handlowe oraz negocjacje z partnerami. Dzięki tytułowi "Przedsiębiorstwo Fair Play" nasza Klinika jest wiarygodna. Udział Kliniki w programie integruje pracowników, których wysiłki są docenione przez zewnętrzną instytucję. Bycie fair play ma wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku i promowanie się wśród innych, podobnych branżowo przedsiębiorstw. Dzięki programowi możemy wykazać, że biznes i etyka nie są pojęciami wykluczającymi się.
Dominika Antoszek, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu, KLINIKA UZDROWISKOWA "POD TĘŻNIAMI" IM. JANA PAWŁA II SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH, Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie

Udział Riser Sp. z o.o. w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" stanowi formalne potwierdzenie realizacji równorzędnego celu firmy jakim jest budowa fundamentu polskiej rzetelności i uczciwości w kontaktach z partnerami gospodarczymi, a także propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych. Uzyskiwane od wielu lat certyfikaty pozwalają nam potwierdzać swoją rzetelność i fachowość oraz zaufanie wśród dotychczasowych klientów i kontrahentów, a także gwarantują potencjalnym klientom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że zostaną potraktowani uczciwie i profesjonalnie. Pragniemy, aby nazwy RISER i "PREDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" były postrzegane jako synonimy. Otrzymanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" pozwala budować wizerunek Riser jako firmy rzetelnej i postępującej fair play. Ponadto zwiększa zaufanie ze strony klientów i kontrahentów oraz daje możliwość udziału firmy w programach specjalnych, skierowanych wyłącznie do laureatów. Udział w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" otwiera przed Riser Sp z o.o. nowe kanały promocji firmy. Ponadto uzyskany tytuł wzmacnia wizerunek firmy oraz jej prestiż. Miejsce w elitarnej grupie laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno wśród kontrahentów, jak i klientów. Również możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do laureatów jest wymierną korzyścią dla przedsiębiorstwa.
Izabela Majewska, RISER Sp. z o.o., Jaworzno, woj. śląskie

Dla naszej firmy tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play", jest przede wszystkim prestiżowym wyróżnieniem. Po Gali Finałowej "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play" zazwyczaj otrzymujemy wiele ofert z propozycjami współpracy, na konkurencyjnych warunkach. Obserwujemy także zainteresowanie prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz liczne artykuły na temat firmy w związku z otrzymanym tytułem i certyfikatem "Przedsiębiorstwo Fair Play".
Izabela Zamiara, Główny księgowy/Kierownik działu finansowego, DBW POLSKA Sp. z o.o., Górzykowo, woj. lubuskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to dla nas potwierdzenie rzetelności, wiarygodności i uczciwości biznesowej. Firmy odznaczone tym tytułem postrzegamy jako partnerów godnych zaufania, kierujących się zasadami etycznymi i działającymi w duchu zasady fair play w biznesie. Dzięki uzyskaniu tego tytułu mamy poczucie, że właśnie w ten sam sposób jesteśmy postrzegani na rynku gospodarczym. Tytuł jest dla nas potwierdzeniem przejawianych w biznesie zasad, które świadczą o wysokich standardach i prestiżowej pozycji firmy. W naszej ocenie uzyskanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest wartością dodaną przynoszącą wartości wizerunkowe, promocyjno - marketingowe.
mgr Anna Kolisz, Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający, ANKOL Sp. z o.o., Chorzelów, woj. podkarpackie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla Wodociągów Kieleckich jednym z najważniejszych wyróżnień służących promocji spółki i budowaniu jej pozytywnego wizerunku. Informacja na temat przyznania tego tytułu ukazała się w lokalnych mediach i Internecie oraz na portalu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Zdjęcia oraz relacja z uroczystej Gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play" znalazły się również na oficjalnej stronie internetowej Wodociągów Kieleckich. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla mieszkańców Kielc i trzech obsługiwanych przez naszą spółkę gmin potwierdzeniem, że służące im przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest rzetelną, solidną firmą poważnie traktującą zobowiązania wobec Skarbu Państwa, odbiorców jak i swoich pracowników.
Henryk Milcarz, Prezes Zarządu, WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o., Kielce, woj. świętokrzyskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" motywuje do dalszej pracy i doskonalenia jakości swoich usług. W ramach programu mamy możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć oraz zamierzeń przed szerokim audytorium. Nagrodzenie wysiłków kadry zarządzającej i wszystkich pracowników mobilizuje do dalszego utrzymywania wysokiego poziomu usług. Z uwagą przyjmujemy również spostrzeżenia niezależnych audytorów podczas audytów weryfikujących w firmie. Nie ulega wątpliwości, że tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest jednym z narzędzi budujących wizerunek przedsiębiorstwa - jest potwierdzeniem rzetelnego podejścia do klienta biznesowego i wszystkich usługobiorców. Kontrahenci zamierzający nawiązać z nami współpracę otrzymują sygnał o dbałości o dobre relacje oraz gwarancję wywiązywania się ze zobowiązań biznesowych.
Janusz Karwot, Prezes Zarządu, PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w RYBNIKU, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dowodem na to, że nasze wewnętrzne relacje w firmie jak i te, które funkcjonują między nami i naszymi partnerami oraz klientami są właściwe. Jest również uznaniem tego, że jako Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z sukcesem realizujemy wizję - "Warmia i Mazury przyjazne, bo bezpieczne".

W realizacji Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego niezbędni są odpowiedni partnerzy. Dzięki dobremu wizerunkowi jaki posiadamy, m.in. dzięki tytułowi "Przedsiębiorstwo Fair Play", udało nam się pozyskać do współpracy osoby i instytucje, których autorytet w kraju i zagranicą jest niepodważalny. Tworzone z ich udziałem programy dają zdecydowanie większą szansę na osiągnięcie założonych celów, niż gdybyśmy je tworzyli sami.

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" budzi zaufanie wśród klientów. W sytuacji naszej firmy efektem tego zaufania jest dodatkowy dopływ klientów, wśród których istnieje przekonanie, że ich oczekiwania w sferze obiektywnej i bezstresowej obsługi zostaną spełnione.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to przede wszystkim wyróżnienie dla pracowników Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy ciężko pracują nad wysokim standardem i poziomem wykonywanych usług. Przyznawany Spółce, od wielu lat, tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest potwierdzeniem naszego profesjonalizmu oraz jakości oferowanych przez nas usług. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" to prestiż oraz świetne narzędzie budowania dobrego wizerunku oraz zaufania klientów. Legitymując się tym tytułem, jesteśmy postrzegani jako uczciwe i rzetelne przedsiębiorstwo. Często podkreślamy wagę i prestiż tego wyróżnienia, dzięki któremu nasi klienci mają pewność, że jesteśmy firmą, która opiera się na szeroko rozumianych zasadach fair play. Uzyskanie certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest czytelnym znakiem dla polskich partnerów w biznesie oraz zagranicznych kontrahentów. Ten zaszczytny tytuł jest deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej prowadzonej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spółka posługuje się logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" na swojej stronie internetowej, kalendarzach i ulotkach firmowych oraz w prezentacjach i biuletynie reklamowym. Logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest przez LPGK używane przy promocji w mediach, podczas spotkań i wydarzeń ogólnopolskich i regionalnych, w biuletynach, jak i w Internecie. Tytuł ten jest też pomocny podczas nawiązywania nowych, korzystnych kontaktów handlowych.
Monika Kordys, Kierownik Biura Zarządu, LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o., Legnica, woj. dolnośląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w powiązaniu z różnymi atrybutami wzbudza zaufanie do naszej firmy. Jest to jeszcze jedna, ważna cegiełka, w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.
Krzysztof Sulkowski, Prezes Zarządu, SOFTHARD SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, woj. mazowieckie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest potwierdzeniem kultury prowadzonej polityki biznesowej oraz pracowniczej w naszej firmie. Najważniejszymi korzyściami jakie przynosi tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" są między innymi większe zaufanie obecnych klientów, umocnienie wizerunku firmy na rynku ogólnopolskim, nawiązywanie nowych kontaktów handlowych. Możliwość umieszczania logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" wpływa pozytywnie na nasz wizerunek oraz podnosi prestiż naszej firmy na rynku ogólnopolskim a w przyszłości również na rynku międzynarodowym.
Agnieszka Izrael, PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO "PERFECT PLUS" Sp. z o.o., Łódź, woj. łódzkie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" ułatwia nawiązanie kontaktów gospodarczych, potwierdza również zdobytą pozycję na rynku i ułatwia dalszy rozwój. Uważamy, że wyróżnienie to cenione jest i postrzegane jako oznaka sukcesu gospodarczego. Naszym zdaniem tytuł ten jest promocją przedsiębiorstw, które w swojej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności wobec klienta i partnerów. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" pozwala budować prestiż firmy na rynku regionalnym i utrzymać wysoką pozycję wśród firm realizujących usługi w zakresie wod-kan. Zobowiązuje nasze przedsiębiorstwo do świadczenia usług na wysokim poziomie, spełniającym wymagania i oczekiwania klienta. Ranga tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" dopinguje nas, aby zasady etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie, były postrzegane i rozumiane jako codzienne stosowanie norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową nie zapominając o środowisku naturalnym. Nadany tytuł przyczynia się także do utrzymania i wzmocnienia naszej wewnętrznej dyscypliny organizacyjno-technicznej.
Sławomir Ostrowski, Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "EKOMEL" Sp. z o.o., Chojnice, woj. pomorskie

Tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla nas wyróżnieniem, które zobowiązuje do rzetelnej pracy. Certyfikat jest dowodem na to, że przestrzegamy zasad etycznych, uczciwości kupieckiej, wszelkich zasad prawnych oraz terminowo wywiązujemy się z wszelkich zobowiązań. Tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" niesie za sobą wiele korzyści tj. promocję w mediach, możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych oraz wzrost zaufania ze strony klientów. Tytuł i certyfikat pozytywnie wpływa na poprawienie wizerunku firmy, uwiarygodnia firmę przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależną instytucję.
Marian Karaszkiewicz, Właściciel, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Organizacji Inwestycji Budowlanych "CORPINEX" Marian Karaszkiewicz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Otrzymanie tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla firmy QNT Systemy Informatyczne wielkim zaszczytem, biorąc pod uwagę rangę tego prestiżowego tytułu. Jest to dla nas symboliczne potwierdzenie wieloletnich starań o opinię firmy rzetelnej i uczciwej. Równie ważna jest dla nas możliwość zakomunikowania odbiorcom, poprzez eksponowanie tegoż tytułu, iż jako firma kierujemy się w swoich działaniach określonymi wartościami, dzięki czemu klienci, kontrahenci i pracownicy mogą nam zaufać. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" sprawia, że firma odbierana jest jako godna zaufania i niewątpliwie przyczynia się to w jakimś stopniu do podejmowania decyzji o współpracy właśnie z nami. Można także powiedzieć, że wymierną korzyścią z otrzymania tytułu są nasze starania, aby tytuł ten utrzymać - w swoich codziennych działaniach staramy się sprostać wysokim wymaganiom organizatorów i programu i kierować zasadami rzetelnego postępowania. Logo programu, potwierdzające otrzymanie przez QNT tytułu "Przedsiębiorstwo Fair Play" wykorzystywane jest przez nas na większości materiałów promocyjnych. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że przyczynia się to do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Tym samym otwiera nam kolejne możliwości współpracy.
Tadeusz Świetlicki, Prezes, QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o., Zabrze, woj. śląskie

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. od 2009 roku jest laureatem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" potwierdzającego wysoką jakość działalności firmy w obszarze etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Tytuł przyznawany w ramach programu jest dla nas wyróżnieniem, a także potwierdzeniem prowadzonej polityki i przejętych założeń. Stanowi również mobilizację do dalszego rozwoju i dbałości o poprawność w każdym z audytowanych obszarów. Jako przedsiębiorstwo wiemy jak ważny jest dobór partnerów do współpracy i chcemy mieć pewność, że prowadzą oni działalność na najwyższym poziomie. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest tego gwarantem i ważnym elementem wpływającym na dobre postrzeganie firmy przez inne podmioty działające na rynku.
Michał Mikołajczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku S.A., Warszawa, woj. mazowieckie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla nas ważnym wyróżnieniem i elementem kształtowania wizerunku naszej Spółki. Jest jasnym przesłaniem i deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej. Z pewnością przekłada się on na postrzeganie naszej firmy w oczach otoczenia zewnętrznego. Stanowi potwierdzenie dbałości o kształtowanie pozytywnych relacji z naszymi odbiorcami. Dla kontrahentów jest zapewnieniem o rzetelności firmy, a dla władz lokalnych rozwoju firmy i realizacji postawionych przed nią celów. Otrzymanie takiego tytułu to zachęta do dalszego podnoszenia poziomu świadczonych przez nas usług. To również czynnik mobilizujący do wprowadzania zmian w organizacji, które przyczyniają się do polepszania warunków pracy oraz jej lepszego funkcjonowania.
Agnieszka Jaszkaniec, Kierownik Działu Strategii i Komunikacji, KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A., Katowice, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest narzędziem, które ułatwia nam realizację istotnych celów, które wiele lat temu wyznaczyliśmy sobie do osiągnięcia w działalności naszej firmy. Zdarzało nam się, że w sporze uzmysłowiliśmy drugiej stronie zasady postępowania fair play i powołaliśmy się na nasz tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play". Prawie zawsze łagodziło to spór i pozwalało łagodniej rozwiązać problem. Szczególnie przydatne staje się to w kontaktach z urzędnikami, którzy powinni postępować etycznie, ale niekiedy trzeba o tym przypomnieć lub wręcz to wymóc. Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" buduje wizerunek firmy rzetelnej i postępującej fair play. Informacje i promocja w mediach w okresie wręczania certyfikatów stanowi darmową reklamę dla firmy. Logo programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" na materiałach reklamowych, ogłoszeniach prasowych i na drukach firmowych wzmacnia i uwiarygodnia treść tych materiałów i dokumentów, na czym zależy każdemu podmiotowi. Dobry wizerunek i zaufanie klientów szczególnie istotne jest w okresie kryzysu i mamy nadzieję, że pozwoli nam to przebrnąć ten okres.
Henryk Żok, Prezes Zarządu, "BUDOPAP" SPÓŁKA Z O.O., Krapkowice, woj. opolskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest osiągnięciem, zaszczytem, bodźcem i sprawdzianem poprawności w działaniu, efektem wcześniejszych dobrych założeń. Jest to tytuł, który ma swą wartość nie tylko wśród kontrahentów, ale co najważniejsze ma ogromną wartość dla nas i całej załogi. Nie bez przyczyny, zarówno duże renomowane przedsiębiorstwa, jak i małe rodzinne firmy tak chętnie umieszczają informacje o posiadaniu tegoż tytułu na swych stronach internetowych i innych materiałach biurowych czy promocyjnych. Rzec by można, że my laureaci programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" tworzymy pewną rodzinę i rozpoznajemy się w "interesach".
Tomasz Chmielnik, Dyrektor, PRZEDSIĘBIORSTWO REKULTYWACJI I REWALORYZACJI OBSZARÓW ZABYTKOWYCH EKO-PARK Sp. z o.o., Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

"Przedsiębiorstwo Fair Play" jest tytułem potwierdzającym stosowanie tzw. uczciwych praktyk w biznesie. Tytuł ten jest nadawany po dość wnikliwej analizie naszego działania. Audit przeprowadzony w ramach II etapu weryfikacji pozwala nam ocenić jak wyglądamy na tle innych polskich firm. Nasi kontrahenci zauważają logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" na naszej stronie internetowej. Powołują się na nie również kandydaci do pracy pytani co wiedzą o naszej firmie.
Karol Robaczewski, Właściciel, Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" traktujemy jako wyróżnienie oraz potwierdzenie dobrego poziomu sprawności funkcjonowania naszej firmy w pogarszających się warunkach otoczenia. Warunki otrzymania tytułu mobilizują zarząd firmy do ich spełnienia, przez co satysfakcja pracowników ze zdobycia kolejnego tytułu daje motywację do dalszej, efektywniejszej pracy. Firma we wszystkich materiałach (katalogi, ulotki, strona internetowa, papier firmowy) promuje znak "Przedsiębiorstwo Fair Play", co naszym zdaniem potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w biznesie.
Iwona Kochańska, Prokurent, CZAH-POMIAR Sp. z o.o., Katowice, woj. śląskie

Tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dla naszej firmy ogromnym wyróżnieniem, które świadczy o tym, że w każdym aspekcie swojej działalności kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi. Coroczne uczestnictwo w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest potwierdzeniem naszego profesjonalizmu oraz wysokiej jakości usług. Stanowi dowód na to, że nasza Spółka jest uczciwą i rzetelną firmą, dla której najwyższym celem jest satysfakcja klientów oraz dobre relacje z kontrahentami i lokalnym środowiskiem. Zdobycie tak prestiżowego tytułu, stawia nas w gronie najbardziej zaufanych firm na rynku, dlatego też z dumą umieściliśmy logo programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" we wszystkich materiałach promujących naszą firmę. Najbardziej cieszy fakt, iż władze lokalne zauważyły nasze działania i uznały naszą Spółkę za godną miana "wizytówki miasta Kalisza". Ma to ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę komunalną specyfikę naszej działalności. Fakt ten stanowi najlepszą inspirację do dalszej pracy.
Marek Nowacki, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu, woj. wielkopolskie


Zaloguj się do systemu ankiet
OdwiedĽ nasz kanał na YouTube
FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Aktualności
15 grudnia 2014

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis wicej...


12 grudnia 2014

Filmowanie podczas Gali "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2014
Firma "Kreatywnie.org" została wybrana przez organizatorów Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" do filmowania Gali "Przedsiębiorstw Fair wicej...


12 grudnia 2014

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, wicej...


6 listopada 2014

Serdecznie polecamy zapoznanie się z ofertą świąteczną naszego partnera - firmy OPENTEAM. Szanowni Państwo, wspólne celebrowanie wicej...Galeria - Gala Przedsiębiorstwo Fair Play 2013

© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przegl±darki. Zamknij