PL EN
Złota Księga
Strona główna
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Gmina Fair Play Gmina Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu wwww.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Edycja 2014
Laureaci

Edycja 2013
Laureaci

Ambasadorzy Fair Play

Zota Ksiga


Archiwum relacji filmowych

JESTEŚMY UCZESTNIKIEM PROGRAMU, CO DALEJ...?

Jak dobrze wykorzystać fakt bycia uczestnikiem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Firma, która bierze udział w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" powinna:

 • informować o tym na swoich stronach internetowych,
 • wysłać informację do swoich interesariuszy, a co za tym idzie do potencjalnych lub stałych klientów i kontrahentów, pracowników itp.
 • zgodnie z regulaminem firma ma prawo używać w swojej promocji następującego stwierdzenia:

  Firma uczestniczy w programie promocji kultury przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2014.

Do kiedy należy składać wszystkie dokumenty?

Uczestnicząc w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" należy przestrzegać harmonogramu danej edycji, który zawarty jest w regulaminie.

Kiedy dowiemy się o przejściu do II etapu?

O kolejnych etapach programu oraz decyzjach Komisji Ogólnopolskiej firmy są informowane zgodnie z harmonogramem, który zawarty jest w regulaminie danej edycji.

Po co jest audyt, jak należy się do niego przygotować?

Audyt w II etapie programu jest jednym z elementów weryfikacji firmy. Podczas audytu przedstawiciele firmy odpowiadają na pytania z zakresu określonego regulaminem i ankietą danej edycji oraz na pytania dodatkowe audytora.

Audyt jest umawiany z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie dogodnym dla firmy i audytora, ale mieszczącym się w harmonogramie danej edycji. Podczas audytu, firma powinna umożliwić audytorowi spotkania, z następującymi osobami:

 • Prezes Zarządu / Właściciel
 • Główny Księgowy
 • Dyrektor Działu Handlowego
 • Dyrektor / Specjalista ds. kadrowych
 • Dyrektor / Specjalista ds. marketingowych
 • Pracownicy
 • Przedstawiciele Związków Zawodowych (o ile działają)

Audytor ustala z Prezesem Zarządu/Właścicielem/osobą reprezentującą firmę przebieg audytu oraz kolejność spotkań z poszczególnymi osobami.

Należy pamiętać, że audytor jest w firmie w celu zweryfikowania danych zawartych w ankiecie oraz uzyskania dodatkowych informacji. Wizyta audytora umożliwia lepsze poznanie firmy i zrozumienie jej kultury organizacyjnej. W interesie firmy jest udzielić audytorowi wyczerpujących informacji na zagadnienia określone w regulaminie i ankiecie danej edycji.

Szczegółowe informacje dotyczące audytu są firmie przekazywane w liście potwierdzającym wizytę audytora.

Kim jest Audytor?

Audytor jest osobą współpracującą przy realizacji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", zajmującą się problematyką promocji firm i rozwoju przedsiębiorczości.

Kiedy dowiemy się czy zdobyliśmy tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Każda firma, które przeszła do II etapu programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" otrzyma z biura programu informację czy otrzymała tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play". Listy są wysyłane firmom około 1 miesiąca przed uroczystą galą kończącą daną edycję programu. Szczegóły zawarte są w regulaminie oraz na naszych stronach internetowych.


© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.