PL EN
Złota Księga
Strona główna
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Gmina Fair Play Gmina Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu wwww.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Edycja 2014
Laureaci

Edycja 2013
Laureaci

Ambasadorzy Fair Play

Zota Ksiga


Archiwum relacji filmowych

FORMULARZE PROGRAMU

1. Jak wysłać zgłoszenie do programu "Przedsiębiorstwo Fair Play 2014"?

Należy uzupełnić elektroniczny formularz - deklarację uczestnictwa, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać dokument pocztą na adres biura programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

2. Jak uzyskać dostęp i wypełnić ankietę uczestnika programu?

Każdy uczestnik natychmiast po wysłaniu elektronicznego formularza ze zgłoszeniem otrzymuje na adres e-mail osoby podanej do kontaktu powiadomienie o przyjęciu firmy do programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Wiadomość zawiera login i hasło dostępu do ankiety.

Ankietę należy uzupełnić za pomocą Internetowego Systemu Ankiet (ISA) "Przedsiębiorstwo Fair Play", który jest dostępny pod adresem: http://ankietapfp.fairplay.pl/

Szczegółowe informacje na temat wypełnienia ankiety są dostępne w Instrukcji obsługi formularzy ISA "Przedsiębiorstwo Fair Play"

W przypadku braku danych dostępowych prosimy o kontakt się z biurem programu pod numerem tel. 22 630 9835 lub mailem: pfp@fairplay.pl

3. Do kiedy należy wysłać ankietę?

Wypełnioną ankietę wraz z kompletem załączników (w tym oświadczeń, zdjęć i logotypu firmy) należy przesłać w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia e-mailem zawierającego dane dostępowe do systemu ankiet.

4. Do kogo wysłać ankietę?

Prosimy o wysłanie ankiety:

  1. e-mailem, w wersji elektronicznej korzystając z sytemu ankiet dostępnego pod adresem http://ankietapfp.fairplay.pl/
  2. Po wydrukowaniu ankietę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2014 oraz oświadczenia należy dać do podpisu osobom upoważnionym do reprezentowania firmy, a następnie wydrukowane dokumenty należy przesłać:
    • 1-szy egzemplarz - na adres biura właściwego Administratora Regionalnego - adresy dostępne tutaj
    • 2-gi egzemplarz - na adres biura programu w Warszawie (Biuro programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa).

© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.