PL EN
Złota Księga
Strona główna
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Gmina Fair Play Gmina Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu wwww.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Edycja 2014
Laureaci

Edycja 2013
Laureaci

Ambasadorzy Fair Play

Zota Ksiga


Archiwum relacji filmowych
Gala 1999

17 stycznia 2000 r. w Warszawie odbyła się wielka Gala II edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". W Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej 242 Laureatów z rąk Ministra Gospodarki Janusza Steinhoffa, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego i Dyrektora Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Mieczysława Bąka odebrało przyznane przez Kapitułę statuetki, wyróżnienia i certyfikaty "Przedsiębiorstwo Fair Play". Statuetki otrzymały firmy: HELLENA S.A. z Kalisza, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Lublina oraz PAKMET ze Starogardu Gdańskiego, wyróżnienia zaś ERIS S.A. z Piaseczna, FART-POL z Torunia, PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH z Warszawy i SANITEC KOŁO z Koła a także SANOFI-BIOCOM (teraz: Sanofi Synthelabo) z Warszawy, ich stoiska reklamowe można było oglądać w Sali Balowej Filharmonii.Swą obecnością uświetnili Galę przedstawiciele życia gospodarczego i politycznego, m.in., Tadeusz Donocik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adam Zieliński Rzecznik Praw Obywatelskich, Bogdan Rzońca Marszałek Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Markowski Prezes banku PKO BP, Parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i wielu innych, którym zasady etyki i kultury nie są obce. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz Premier Jerzy Buzek przesłali Laureatom listy gratulacyjne, które odczytali Janusz Mackiewicz, reprezentant Kancelarii Prezydenta oraz prowadzący Galę Piotr Kraśko.Po uroczystym wręczeniu nagród zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu Waldemara Malickiego oraz orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Bernarda Chmielarza. Tym razem "muzyka poważna" została potraktowana mniej poważnie. Doskonałe warsztatowo improwizacje na temat znanych utworów oraz zabawne komentarze solisty sprzyjały wprowadzeniu swobodnej atmosfery. Bankiet, który odbył się bezpośrednio po koncercie był dla Laureatów oraz zaproszonych gości doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i porównania osiągnięć. Rozmowy kontynuowano do późnych godzin nocnych.

Wysoki poziom firm biorących udział w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" pozwala sądzić, że w polskim biznesie zasady etyki i kultury są respektowane coraz częściej. Okazuje się również, że fair play w biznesie nie zależy wcale od wielkości przedsiębiorstwa, liczby zatrudnionych pracowników czy wypracowanych zysków - najistotniejsze są relacje między pracodawcą a pracownikami, stosunki z kontrahentami oraz urzędami państwowymi. Równie ważna jest działalność charytatywna i dbałość o środowisko naturalne.

Druga edycja programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" była niewątpliwie dużym osiągnięciem. W imieniu Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej sukcesu, przede wszystkim podziękowania należą się przedsiębiorcom, Członkom Kapituły: Andrzejowi Arendarskiemu - Prezesowi Krajowej Izby Gospodarczej, Krystynie Gurbiel - Dyrektorowi Generalnemu Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju MSP; Krzysztofowi Markowskiemu - Prezesowi Zarządu PKO BP SA, Longinowi Komołowskiemu - Wicepremierowi i Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej, Jackowi Piechocie - Przewodniczącemu Sejmowej Komisji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Januszowi Steinchoffowi - Ministrowi Gospodarki, Grzegorzowi Walendzikowi - Posłowi na Sejm RP, oraz profesorowi Adamowi Zielińskiemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Specjalne podziękowania należą się Administratorom Regionalnym - Ryszardowi Ratajowi z Bydgoszczy, Piotrowi Jarockiemu z Gdańska, Miłoszowi Omastce z Katowic, Jadwidze Standerze z Krakowa, Pawłowi Zającowi z Rzeszowa, Robertowi Gruszce ze Szczecina i Anecie Starzec z Wrocławia oraz wszystkim tym, którzy swoim autorytetem i doświadczeniem wspierali organizację i przebieg programu "Przedsiębiorstwo Fair Play 1999" z nadzieją, że zechcą Oni spotkać się z nami w kolejnych edycjach.

P r e z y d e n t
R z e c z y p o s p o l i t e j
P o l s k i e j

Warszawa, 17 stycznia 2000 roku

Do Laureatów, Wyróżnionych oraz Organizatorów
Konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play 1999 roku"
 

             Szanowni Państwo,

              Korzystając z tej okazji pragnę pogratulować Państwu  zdobycia nagród, wyróżnień oraz certyfikatów w tegorocznej edycji konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play", zaś Krajowej izbie Gospodarczej - organizatorowi tego programu - podziękować za wspaniałą inicjatywę oraz liczne działania na rzecz polskiego środowiska gospodarczego oraz promocji polskiej gospodarki.

                   Solidność w prowadzeniu działalności gospodarczej, stosowanie norm etyki i uczciwej konkurencji, zdobycie zaufania zarówno dostawców, jak i odbiorców, dbałość o właściwe warunki pracy i płacy pracowników oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego to ważne elementy prestiżu i uznania dla firmy, bez których nie można myśleć o długoterminowym programie rozwoju i utrwaleniu pozycji na polskim i zagranicznych rynkach.

                   Dlatego tak ważne jest, aby zasady "fair play" stały się normą powszechnie obowiązującą i stosowaną w naszej gospodarce, aby stale rosło bezpieczeństwo i zaufanie w obrocie gospodarczym, aby zmniejszały się zatory płatnicze, wielokrotnie powodujace wzrost kosztów produkcji, utratę płynności lub wręcz upadłość podmiotów gospodarczych.

                   Otrzymanie przez Państwa przedsiębiorstwa tych prestiżowych nagród, wyróżnień i certyfikatów  świadczy, że w swej działalności kierujecie się nie tylko efektami ekonomicznymi uzyskiwanymi w chwili obecnej, ale również budujecie trwałą pozycję swoich firm w przyszłości, a Wasze osiągnięcia i sukcesy cieszą się uznaniem w środowisku gospodarczym..

                   Jeszcze raz gratulując wyróżnień,  chciałbym życzyć Państwu, wszystkim współpracownikom i pracownikom Waszych przedsiębiorstw dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym, zaś organizatorom konkursu satysfakcji i zadowolenia z działalności na rzecz upowszechniania idei "fair play" oraz rozwoju polskiej gospodarki .

z poważaniem

Aleksander Kwaśniewski

Zaloguj się do systemu ankiet
OdwiedĽ nasz kanał na YouTube
FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Aktualności
15 grudnia 2014

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis wicej...


12 grudnia 2014

Filmowanie podczas Gali "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2014
Firma "Kreatywnie.org" została wybrana przez organizatorów Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" do filmowania Gali "Przedsiębiorstw Fair wicej...


12 grudnia 2014

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, wicej...


6 listopada 2014

Serdecznie polecamy zapoznanie się z ofertą świąteczną naszego partnera - firmy OPENTEAM. Szanowni Państwo, wspólne celebrowanie wicej...Galeria - Gala Przedsiębiorstwo Fair Play 2013

© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.