PL EN
Złota Księga
Strona główna
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Gmina Fair Play Gmina Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu wwww.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Edycja 2014
Laureaci

Edycja 2013
Laureaci

Ambasadorzy Fair Play

Zota Ksiga


Archiwum relacji filmowych
DOBRE PRAKTYKI CSR
Laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., Warszawa, mazowieckie; usługi certyfikacyjne i badawcze; zatrudnienie: 136 osób.

Firma konsekwentnie wdraża kompleksową strategię CSR koncernu na poziomie regionalnym i lokalnym (krajowym) z założeniem celów długoterminowych (do 2020 r.), która jest zgodna z założeniami strategii UE Europa 2020. Jej główne cele to: zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zarządzanie różnorodnością i oferowanie usług wspierających rozwój zrównoważony. W firmie powołano pełnomocników ds. CSR i Compliance.

W 2010 r. powołano grupę ds. etyki, która w czasie comiesięcznych spotkań omawia poszczególne zasady kodeksu i wypracowuje narzędzia mające na celu podniesienie świadomości nt. istotności kwestii etycznych. Dodatkowo pracownicy wybrali członków komisji ds. etyki, która jest niezależnym ciałem rozpatrującym zgłoszenia pracowników dotyczące naruszeń postanowień kodeksu. Działania związane z wdrożeniem zasad kodeksu etycznego uzupełniają system, mający na celu zapewnienie funkcjonowania w zgodzie z prawem (system compliance).

Pracownicy aktywnie współdecydują w firmie: mają możliwość zgłaszania pomysłów w tzw. skrzynce pomysłów i wyrażania opinii nt. warunków pracy w trakcie corocznego badania zadowolenia pracowników. Ścieżka rozwoju opracowywana jest na podstawie wyników rocznej oceny pracownika.

Matki otrzymują wyprawkę dla dziecka, firma oferuje dofinansowanie do wczasów oraz imprez kulturalnych, a na Boże Narodzenie bony i prezenty rzeczowe. Tradycją jest organizowanie corocznego wyjazdu weekendowego dla rodzin pracowników. Ponadto dla dzieci organizowana jest impreza mikołajkowa, podczas której pociechy otrzymują upominki. W okresie świątecznym zorganizowano także akcję, mającą na celu wsparcie losowo wybranego domu dziecka. Pracownicy TÜV Rheinland Polska mogą korzystać z platformy wymiany doświadczeń dla wolontariuszy, która jest prowadzona w ramach całego koncernu.

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, coraz więcej spotkań organizowanych jest w formie tele- i wideokonferencji. W tym samym celu monitorowane jest zużycie zasobów, takich jak: woda, energia elektryczna itp.

Ponadto zadaniem firmy jest uświadamianie obecnych i potencjalnych klientów o konieczności prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. W tym celu organizowane są m.in. seminaria informacyjne, a w magazynie oraz w newletterze kierowanym do klientów TÜV Rheinland Polska publikowane są artykuły przybliżające temat zrównoważonego rozwoju. Ponadto do portfela usług włączono ocenę spełnienia standardów pracy, w postaci certyfikacji na zgodność z wymaganiami SA 8000 oraz usługi wspierające zrównoważony rozwój tj. wydawanie opinii dotyczących kogeneracji albo odnawialnych źródeł energii.

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Nagawczyna, podkarpackie; produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej; zatrudnienie: 198 osób.

Olimp Laboratories Sp. z o.o. to firma wzorcowa we wszystkich aspektach prowadzonej działalności gospodarczej. Począwszy od wyjątkowo wysokiej kultury organizacyjnej, rzadko spotykanej w innych przedsiębiorstwach, poprzez aspekt nadzwyczajnej dbałości o kwestie pracownicze, poparte ponadprzeciętnymi wynagrodzeniami, na działaniach na rzecz społeczności lokalnej skończywszy. W 2010 r. firma aktywnie wsparła Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nagawczyna, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie dla Dzieci z Nagawczyny, a także pomogła osobom, które ucierpiały w pożarze, pomimo tego, że sama borykała się z wieloma problemami po powodzi. Wyjątkowa dbałość o relacje pomiędzy pracownikami oraz wyjątkowa atmosfera i kultura pracy na wszystkich szczeblach, znakomita organizacja wewnątrz firmy i doskonałe warunki pracy, predysponują firmę do miana przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Firma może stanowić wzór do naśladowania dla innych, rozpoczynających działalność oraz już ją prowadzących. Dążąc do osiągnięcia standardów wytyczonych przez firmę Olimp, z pewnością osiągną sukces w swej działalności.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, Olsztyn, warmińsko-mazurskie; egzaminy na prawo jazdy, szkolenia dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla diagnostów, dla nauczycieli w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i w zakresie kierowania ruchem drogowym, techniczne badanie pojazdów wszystkich typów oraz planowanie, projektowanie oraz koordynowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; zatrudnienie: 80 osób.

WORD w Olsztynie to stabilna, solidna i rzetelna firma, gwarantująca spokojną pracę pracownikom, profesjonalną obsługę klientom oraz partnerskie stosunki z dostawcami i kontrahentami. Firma wyróżnia się wyjątkowymi warunkami pracy oraz szerokimi działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak podkreśla zarząd, pracownicy są największym atutem firmy. Dbając o ich ciągły rozwój firma dofinansowuje pracownikom szkolenia, kursy, studia - w 2010 r. przeznaczono na ten cel 64.753,13 zł. Firma stwarza bardzo dobre warunki pracy i zapewnia równe szanse zarówno młodym pracownikom, jak i starszej kadrze, firma uczestniczy w programie "50+" - jest jej laureatem. Stworzony przez firmę premiowo-motywacyjny system płac powoduje, że pracownicy czują się docenieni, a średnia płaca jest wysoka. Pracownicy pracują w nowoczesnych biurach doskonale wyposażonych, z pełnym zapleczem socjalnym. Firma organizuje imprezy i wyjazdy integracyjne - sportowe, kulturalne i rekreacyjne, spotkania i wyjścia wspólne pracowników. Ośrodek oferuje pracownikom pełen pakiet socjalny, dofinansowuje dodatkowe badania lekarskie, przeprowadza wśród pracowników szkolenia z ratownictwa przedmedycznego oraz szkolenia z doskonalenia techniki jazdy. Działania podejmowane przez firmę na rzecz poprawy ruchu drogowego w regionie w ramach Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Gambit Warmińsko-Mazurski) są bardzo szerokie z naciskiem na skuteczny nadzór nad ruchem i edukację komunikacyjną. Opracowano broszury, foldery, organizowane są konferencje, szkolenia, programy edukacji komunikacyjnej dla dzieci i młodzieży (np. Autochodzik - program przedszkolny), turnieje, akcje propagujące bezpieczną jazdę oraz bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży, doposażenie policji i straży pożarnej. Ośrodek współuczestniczył w budowie "miasteczek ruchu drogowego" w Giżycku, Braniewie i Lidzbarku Warmińskim, w których dzieci i młodzież uczą się bezpiecznego poruszania po drogach, a także w wielu projektach ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (Stworzono pierwsze w Europie Regionalne Obserwatorium BRD serwujące wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz przykłady dobrych praktyk). WORD w Olsztynie, jako jeden z dwóch partnerów z Polski, przystąpił w 2010 r. do Europejskiego Projektu o nazwie "SOL-Save our Lives", kompleksowej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanej przez 3 lata w ośmiu państwach Europy Centralnej. Projekt kładzie nacisk na wzmocnienie działań ukierunkowanych na ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu, w tym dzieci i młodzieży. Koszty tych działań poniesione przez ośrodek w 2010 r. to około 1mln zł (z udziałem dotacji). Firma kieruje się również dobrem społeczności lokalnej - podejmuje wspólne działania z samorządem na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, dolnośląskie; przetwórstwo mięsa czerwonego i białego, produkcja konserw; zatrudnienie: 896 osób.

Właściciele spółki Tarczyński powołali Fundację Tarczyńskich, która w ich imieniu prowadzi działania na rzecz wspierania rozwoju społeczności lokalnej oraz służące wyrównywaniu szans grup słabszych i zagrożonych społecznym wykluczeniem. Fundacja m.in. od lat aktywnie uczestniczy w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie powodzi wiosną i latem 2010 r., wraz z partnerami biznesowymi oraz PCK w Miliczu, zorganizowała dwa duże transporty z żywnością dla poszkodowanych przez powódź mieszkańców Gorzyc na Podkarpaciu oraz Bogatyni. Fundacja Tarczyńskich wspiera również promocję zdrowia i ruchu, którego brak jest przyczyną nieprawidłowości postawy u dzieci, otyłości i wielu schorzeń. Dlatego udziela wsparcia drużynie futbolu amerykańskiego - Devils Wrocław, która nie tylko osiąga coraz lepsze wyniki, ale potrafi dzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi i zarażać pasją sportową oraz Klubowi Sportowemu Trzebnica. Celem działalności Fundacji Tarczyńskich jest też pomoc pokrzywdzonym przez los, szczególnie dzieciom i rodzinom pochodzącym z gminy Trzebnica, a także rodzinom i społecznościom, które ucierpiały w skutek kataklizmów. W 2010 r. Fundacja na realizację działań statutowych przeznaczyła blisko 570 tys. zł, w tym na: dofinansowanie zorganizowanych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży (288 tys. zł), zakup artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w domach dziecka i innych ośrodkach (28 tys. zł), pomoc losową dla mieszkańców terenów zalanych w czasie ubiegłorocznej powodzi (170 tys. zł), dofinansowanie koloni i obozów dla dzieci z rodzin wielodzietnych (6 tys. zł), wsparcie organizowanych przez społeczności lokalne różnego rodzaju imprez okolicznościowych i integracyjnych (43 tys. zł), zakup wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej (4,5 tys. zł) oraz WOŚP (28 tys. zł).

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A., Wrocław, dolnośląskie; producent leków i wyrobów farmaceutycznych; zatrudnienie: 742 osoby.

PPF Hasco-Lek S.A. zasługuje na wyróżnienie za szeroką działalność społeczną i propagowanie zdrowego trybu życia. Firma od 3 lat jest tytularnym i głównym sponsorem Hasco-Lek Wrocław Maratonu, wrocławskiego święta biegania - jednej z największych imprez biegowych w Polsce, która przyciąga 3-4 tys. biegaczy. Największy wzrost uczestników zanotowano w 2009 r., gdy po raz pierwszy firma Hasco-Lek została tytularnym sponsorem imprezy. Od 3 lat imprezą towarzyszącą Hasco-Lek Wrocław Maratonu, jest Bieg Rodzinny NaturKaps Mila Olimpijska. W imprezie biegowej nie jest ważne zajęte miejsce, lecz sam udział. Dystans 1609 m można przebiec, przejść, przejechać na wózku lub przespacerować. Ideą Biegu Rodzinnego jest promocja biegania i zdrowego trybu życia, która wpisana jest w działalność Hasco-Lek S.A. W tegorocznej edycji Biegu Rodzinnego, udział wzięło prawie 3000 biegaczy, w tym całe rodziny (nawet wielopokoleniowe) oraz osoby na wózkach inwalidzkich. Ponadto firma realizuje wolontariat pracowniczy. Wielu pracowników angażuje się w prowadzone przez firmę oraz przez Fundację Hasco-Lek akcje, w tym m.in.: czynną pomoc w zbiórkach pieniędzy na rzecz Fundacji czy pomoc w organizacji Hasco-Lek Wrocław Maraton. W 2011 r. do pomocy zgłosiło się ponad 30 osób, które pomagały przy organizacji imprezy, a także brały czynny udział w obsłudze biegaczy. W lutym 2011 r. firma uruchomiła projekt "Cud Malina Radzi", którego zadaniem jest przybliżenie młodym mamom zjawiska gorączki u swoich pociech. Na portalu społecznościowym facebook.com/cudamalinaradzi założony został profil, gdzie zamieszczony został wideoporadnik "Jak radzić sobie z gorączką u dziecka. 4 proste kroki", przybliżający problem gorączki i uczący jak sobie z nim radzić. Projekt wsparty został konkursem, w którym do wygrania były specjalne termometry. W 2012 roku akcja kontynuowana jest pod hasłem: Rady na gorączkowy sezon. Dbając o rozwój najmłodszych, Hasco-Lek wraz z serią preparatów witaminowych Juvit uruchomił we wrześniu 2011 r. specjalny serwis edukacyjny dla młodych rodziców - "Kalendarz Maluszka", w którym zamieszczane są informacje dotyczące rozwoju i zdrowia niemowląt. Ważną cechą portalu jest możliwość personalizacji, czyli założenia osobistego konta. Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać mailowe powiadomienia o najważniejszych aspektach życia dziecka we wskazanym okresie. Konto daje także szansę podglądania rozwoju swoich pociech miesiąc po miesiącu oraz umożliwia kontakt z ekspertami.

Rekopol Organizacja Odzysku S.A., Warszawa, mazowieckie; usługi dla biznesu w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

Rekopol jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku organizacji odzysku, jedyną uprawnioną do udzielania sublicencji na używanie znaku towarowego "Zielony Punkt" na terytorium Polski. Firma poza główną działalnością prowadzi szereg działań edukacyjno-informacyjnych promujących selektywną zbiórkę odpadów oraz świadome zakupy. Wśród Partnerów prowadzonych działań znaleźli się Ministerstwo Środowiska, NGO, samorządy, przedsiębiorcy i placówki oświatowe. Przedsiębiorstwo zasługuje na wyróżnienie za kreatywność, profesjonalizm i zaangażowanie w prowadzenie akcji edukacyjnych w obszarze recyklingu (około 100 przedsięwzięć rocznie). Rekopol prowadzi liczne akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, w tym projekty szkoleniowe i motywacyjne dla pracowników oraz opracowuje materiały edukacyjne pod wspólnym logo "Popieram recykling - segreguję odpady". Firma od 2007 roku prowadzi Ogólnopolską Kampanię Ekologiczną "Dzień bez Śmiecenia" poprzez którą zwraca uwagę społeczeństwa na potrzebę segregacji odpadów. W ramach akcji tworzona jest tematyczna kartka internetowa odsyłająca na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl oraz wysłana mailem do przedsiębiorców, firm komunalnych, recyklerów, szkół, fundacji z prośbą o dalsze przesłanie jej do partnerów, rodziny i przyjaciół. Na terenie kraju prowadzone są przedsięwzięcia wpisujące się w przesłanie kampanii. W 2011 roku Rekopol był współorganizatorem trzeciej edycji edukacyjnej akcji ekologicznej "nie zatrzymuj, przetwarzaj" prowadzonej na Coke Live Music Festival, podczas której udało się zebrać i przekazać do recyklingu 84% wszystkich plastikowych kubków po napojach dostarczonych na teren festiwalu. Rekopol jest stałym partnerem akcji "Sprzątanie Świata" organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia oraz serwisu o tematyce ekologicznej www.eko-fani.pl. Od 2011 roku firma realizuje czteroletni projekt "Segreguj Odpady - To Się Opłaca!" dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.; Nowa Sarzyna; woj. podkarpackie; produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, obrót energią; zatrudnienie: 47 osób.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem nowoczesnym zapewniającym pracownikom atrakcyjne finansowo warunki pracy, wysokie standardy organizacyjne, socjalne i bezpieczeństwa pracy. ENS prowadzi działalność gospodarczą, uwzględniając dbałość o środowisko naturalne, poprzez dostosowanie i stałą optymalizację procesu technologicznego tak, aby był jak najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Działalność gospodarcza jest także prowadzona z uwzględnieniem interesów społecznych. Jest to idea odzwierciedlona w kompleksowym podejściu firmy do spraw istotnych społecznie na terenie powiatu leżajskiego. ENS, za zgodą właściciela, przeznacza na te cele comiesięcznie stałą kwotę na pomoc dla szkół, placówek lecznictwa, muzeów, na imprezy kulturalne, zespoły folklorystyczne itp. Firma wspiera w ten sposób m.in. akcje organizowane przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Leżajsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Miejskie Centrum Kultury, Szkołę Muzyczną, Towarzystwo Społeczno -Kulturalne "LELIWA", Stowarzyszenie Kresowiaków. Włączyła się także w akcję pt. "Drzewko za butelkę" jako sponsor i fundator nagrody głównej. Poza stałą kwotą przeznaczaną na wymienione cele, ENS włącza się również w inicjatywy tak społecznie potrzebne, jak ufundowanie dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego PSP w Leżajsku rejestratora rozmów z oprogramowaniem niezbędnym do identyfikacji numerów zgłoszeniowych 998, 999, 112. W 2010 r. ENS dofinansowała zakup specjalnego samochodu do przewozu grup ratowniczych dla PSP w Leżajsku.

Spokey sp. z o.o.; Katowice; woj. śląskie; kompleksowy dostawca sprzętu i artykułów sportowych pod własną marką; zatrudnienie: 115 osób.

Spółka SPOKEY bardzo dynamicznie rozwija się w ostatnich kilku latach, stale poszerzając grono odbiorców. Firma w sposób wzorcowy wywiązuje się z wszystkich swoich zobowiązań wobec interesariuszy zewnętrznych (obsługa klientów, promocja, realizacja zobowiązań wobec dostawców, rozliczenia zobowiązań z budżetem państwa i gminy), jak i wewnątrz firmy. W obszarze stosunków pracy - firmę wyróżnia bardzo dobra atmosfera i integracja zespołu, dobre zarobki i świadczenia dodatkowe, a także wysokie nakłady na szkolenia ponad 100-osobowego zespołu. Działalność gospodarczą spółka uzupełnia aktywnością w sferze społecznej i zaangażowaniem lokalnym, wspierając kilkanaście instytucji. Na szczególne wyróżnienie firma zasługuje za praktyczne wdrożenia zasady fair play w biznesie w związku z kilkuletnim kontraktem sponsorskim, który firma zawarła w lutym 2009 r. z Szymonem Kołeckim - srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Sydney i w Pekinie. Mimo kontuzji, której uległ sportowiec, w wyniku której niemożliwa stała się jego dalsza aktywność w sporcie na dotychczasową skalę - firma nie zerwała kontraktu i kontynuuje współpracę wspierając sportowca w powrocie do zdrowia. Szymon Kołecki nadal pozostaje Ambasadorem Marki Spokey - znaleziono alternatywne sposoby na wypełnienie zobowiązań kontraktu (m.in. eventy i programy sportowe).

KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI S.A.; Kraków; woj. małopolskie; montaż, przebudowa i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach kolejowych lokalnych, krajowych oraz liniach o znaczeniu międzynarodowym; zatrudnienie: 45 osób.

Krakowskie Zakłady Automatyki to spółka, która w sposób wzorcowy, zwłaszcza na tle branży, realizuje wszystkie działania w obszarze zarówno relacji z interesariuszami zewnętrznymi (obsługa klientów, promocja, realizacja zobowiązań wobec dostawców, rozliczenia zobowiązań z budżetem państwa i gminy), jak i wewnątrz firmy. W sferze stosunków pracy - wyróżnia ją dobra atmosfera i zintegrowanie, zaawansowane autorskie programy szkoleniowe w zakresie przygotowania zawodowego pracowników, a także bardzo wysokie nakłady na szkolenia sięgające w 2009 blisko 150 tys. zł. Działalność gospodarczą spółki uzupełnia aktywność w sferze społecznej i charytatywnej, gdzie zaangażowanie firmy w 2009 r. wyniosło odpowiednio: darowizny 96 tys. zł i sponsoring 42 tys. zł. Od kilku lat spółka regularnie wspiera Stowarzyszenie WLKS Krakus, które organizuje m.in. zajęcia z hipoterapii dla dzieci.

OMNI MODO Bogumiła A. Ulanowska; Nowa Sól; woj. lubuskie; produkcja odzieży ochronnej; zatrudnienie: 28 osób.

OMNI MODO to innowacyjna firma, która w ubiegłym roku stworzyła Torbę Pro Solar. Produkt powstał dzięki współpracy z niemiecką firmą Pro Factory. Torba wyposażona jest w panel solarny, akumulator oraz zestaw końcówek umożliwiających ładowanie wybranych modeli telefonów komórkowych, iPhona, GPS, MP3. Za swoją innowacyjność otrzymał nagrodę: "Nasze Dobre". Do produkcji toreb używane są nowe banery lub zużyte plandeki. To niezwykle trwały materiał odporny na najbardziej ekstremalne warunki atmosferyczne. Z nich robiony jest także korpus toreb. Firma wzbogaciła się niedawno o maszynę do sitodruku - na torbę można więc nanieść dowolny nadruk a dzięki użyciu maszyn do druku cyfrowego nawet zdjęcie jej właściciela. Panel słoneczny zamontowany jest na przedniej klapie. Pobiera on promienie światła, które zamieniają się w energię i gromadzą w małym akumulatorze schowanym w środku. Odpowiadając na potrzeby rynku stworzone zostały kolejne modele toreb oraz plecaków, dając ich użytkownikom większe możliwości zastosowania.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o.; Bogatynia; woj. dolnośląskie; usługi remontowo-produkcyjne w branży energetycznej; zatrudnienie: 740 osób.

"ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o. angażuje się w życie środowiska lokalnego, a w sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc, nie pozostaje obojętna. W sierpniu 2010 r., gdy w powiecie zgorzeleckim miała miejsce powódź, spółka włączyła się w pomoc dla regionu dotkniętego katastrofą. Już w pierwszych dniach po powodzi przekazano poszkodowanym środki czystości, buty gumowe, rękawice, koszule flanelowe. Na prośbę mieszkańców Markocic firma przekazała elementy rusztowań, które pozwoliły na zbudowanie prowizorycznych mostków łączących tę miejscowość z Bogatynią. Do osuszania budynków udostępniono nagrzewnice. Pomoc trafiała bezpośrednio do poszkodowanych. Zarząd spółki przekazał także na usuwanie skutków powodzi 300 tys. zł w formie bezzwrotnych zapomóg losowych dla swoich pracowników, emerytów, rencistów i członków ich rodzin, mieszkańców zalanych terenów.

Zakłady Mięsne "PAMSO" S.A.; Pabianice; woj. łódzkie; ubój i produkcja mięsa i przetworów mięsnych; zatrudnienie: 622 osoby.

Pamso jest firmą z przedwojennymi tradycjami. Od lat 90. XX w. działa w formie pracowniczej spółki akcyjnej. Firma ma ustabilizowaną i silną pozycję na rynku województwa łódzkiego. Co roku otrzymuje najwyższe wyróżnienia dla swoich wyrobów. Firma zapewnia bardzo dobre warunki pracy, bezpieczeństwa i bardzo dobrą atmosferę dla pracowników, dba o najwyższą jakość produktów (wprowadziła system zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000) oraz angażuje się w pomoc osobom poszkodowanym i wspiera inicjatywy prospołeczne. Przykładem takich działań jest organizowanie akcji w ramach "Akademii Zdrowego Żywienia PAMSO" kierowanych do różnych grup wiekowych (np. broszury "Smaczne i zdrowe przygody Super Drużyny" i "Poradnik niejadka", pokazujące jak istotne jest odpowiednie żywienie dzieci i dostarczanie im wszystkich niezbędnych składników i witamin itd.; do dorosłych skierowano broszurę "Na harówkę weź wałówkę", czyli porady jak zdrowo powinny odżywiać się osoby aktywne zawodowo (ale nie fizycznie); broszury te są dystrybuowane przez sieć sklepów firmowych PAMSO oraz poprzez stronę internetową firmy). Akcja skierowana do dzieci odbywała się także w Dniu Dziecka w szkołach podstawowych na terenie Pabianic podczas "Mityngu Lekkokalorycznego". Podczas spotkań, pod okiem zatrudnionych przez PAMSO ekspertów przedstawiano dzieciom zasady prawidłowego odżywania (firma poniosła koszty organizacyjne w wysokości 18 tys. zł). Poza tym PAMSO wspiera m.in. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta poprzez systematyczne przekazywanie mięsa i wędlin do stołówki dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Pabianic (przekazano wyroby o wartości prawie 10 tys. zł). Firma obejmowała stałą opieką i kierowała pomoc materialną (mięso, przetwory) dla rodziny z nieuleczalnie chorym dzieckiem.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KONINIE woj. wielkopolskie; przyjmowanie, składowanie i segregacja odpadów komunalnych z terenu miasta Konin i okolic; zatrudnienie: 74 osoby.

Składowisko odpadów komunalnych należy do najlepiej zorganizowanych i technicznie wyposażonych obiektów w Polsce. Estetyczne budynki otoczone różnorodnymi roślinami ozdobnymi oraz porządek zaprzeczają, że jesteśmy na terenie wielkiego składowiska śmieci. W 2009 r. MZGOK został uznany za najlepszą w Polsce sortownię odpadów w miastach do 100 tys. mieszkańców. Dzięki bardzo dobrej organizacji i wyposażeniu zakład odbiera odpady po konkurencyjnych cenach, co powoduje, że liczba klientów ciągle wzrasta. Gospodarka odpadami prowadzona jest tu zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. MZGOK w Koninie spełnia już normy składowania odpadów, które będą obowiązywały w Polsce od 2017 r. Dzięki działalności MZGOK w Koninie w 100% prowadzona jest pełna selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Od 2001 r. na terenie zakładu funkcjonuje Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej, którego działalność kierowana jest do młodzieży szkół podstawowych i średnich. Opiekę merytoryczną i finansową sprawuje MZGOK. Oprócz edukacji Centrum prowadzi wśród młodzieży szkolnej konkursy na zbiórkę odpadów (makulatury, butelek itp.). Grupy uczniów, które pozyskają największą ilość surowców wtórnych są nagradzane. Corocznie w Koninie organizowane są DNI RECYKLINGU, podczas których prowadzone są pokazy, prezentacje oraz konkursy dla mieszkańców, na które przeznacza się ok. 30.000 zł. W 2009 r. dyrektor MZGOK jako jeden z nielicznych został uhonorowany Honorową Złotą Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZETO S.A. w Poznaniu; woj. wielkopolskie; usługi outsourcingu IT obejmujące: udostępnianie mocy obliczeniowej Data Center, udostępnianie środowiska systemowego, narzędziowego oraz aplikacji użytkowych; ważną rolę w ofercie firmy odgrywają usługi wdrożeniowe systemów ERP, a także usługi integracji; zatrudnienie: 96 osób.

ZETO S.A. w Poznaniu jest firmą informatyczną świadczącą usługi najwyższej jakości. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze wprowadza nowatorskie rozwiązania. Posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 20001 i ISO 27001. Na szczególne podkreślenie zasługują praktyki postępowania ze swoimi klientami. Jeśli stały klient ma trudności finansowe może liczyć na dłuższe odroczenie terminu płatności, bądź rozłożenie płatności na raty. Poza tym firma wprowadziła system stałej komunikacji z klientami, dzięki któremu na bieżąco mogą śledzić proces rozwiązywania ich problemu. Firma prowadzi też liczne szkolenia dla klientów, aby dobrze wybrali produkt. ZETO S.A. bardzo często przygotowuje produkty unikatowe na wyłączność klienta. Firma współpracuje z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Wielu studentów odbywa w ZETO S.A. praktyki. W ZETO S.A. są bardzo dobre warunki pracy i płacy. Bardzo dużą uwagę przywiązuje się do podnoszenia kwalifikacji pracowników. Finansowane są liczne kursy specjalistyczne, a także studia podyplomowe. Niedawno wprowadzono System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP) w celu bardziej obiektywnej oceny pracowników, ale także do lepszego kontaktu pracownika z przełożonymi i odwrotnie. W wyniku tych ocen formowane są cele rozwoje dla każdego pracownika. ZETO S.A. ma opinię kuźni kadr informatyków. ZETO S.A. nie tylko pomaga firmom, ale również przekazuje znaczne kwoty na cele społecznie użyteczne.

Spółdzielnia Inwalidów "ZGODA"; Konstantynów Łódzki; woj. łódzkie; produkcja wyrobów włókienniczych, usługi w zakresie ochrony zdrowia; zatrudnienie: 300 osób.

Niezwykłe zaangażowanie Zarządu Spółdzielni w działalność firmy, oddanie pracownikom, niejednokrotnie ze skomplikowaną osobowością wynikającą z różnorodnych niepełnosprawności fizycznych i psychicznych, tworzy wyjątkowo dobrą atmosferę w pracy. Na uwagę zasługuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych w spółdzielczej formie prawnej, co daje im poczucie stabilności pracy i współuczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym firmy. Zadaniem statutowym, a zarazem Misją Spółdzielni jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia oprócz działalności gospodarczej prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z pełnym wyposażeniem i obsługą kadry medycznej o różnych specjalnościach. Przy Spółdzielni funkcjonuje również Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników - osób ciężko poszkodowanych, którzy poprzez terapię zajęciową zdobywają umiejętności pozwalające, w miarę możliwości, na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Spółdzielnia posiada budynek mieszkalno - rehabilitacyjny w którym zamieszkują 24 rodziny - obecni i byli pracownicy Spółdzielni. Pracownicy i osoby zainteresowane problemami osób niepełnosprawnych utworzyły w 2004 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Czuję Sercem", które w swoim działaniu jest ukierunkowane na pomoc osobom niepełnosprawnym pozostającym bez możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. Osoby te korzystają z Ośrodka Integracji Społecznej, które działa przy Stowarzyszeniu w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia jest otwarta i umożliwia w najszerszym zakresie samorealizację pracowników o czym może świadczyć choćby kontynuowanie nauki na poziomie wyższym przez 17 osób.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.; Koszalin; woj. zachodniopomorskie; pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; zatrudnienie: 196 osób.

Koszalińskie przedsiębiorstwo, jako jedno z nielicznych otrzymało w 2009 r. z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" przyznawany przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność. Docenione zostały dobre praktyki w zakresie przestrzegania prawa pracy i poszanowania praw i godności pracowników. Koszaliński MWiK dostarcza ludności Koszalina i okolic najwyższej jakości wodę po jednych z najniższych cen w kraju. Rozwija na bardzo dużą skalę edukację ekologiczną wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Takie inicjatywy jak: Święto Wody, konkurs "Moje Lato z H2O", ścieżka ekologiczna w oczyszczalni ścieków, Światowy Dzień Ochrony Środowiska na terenie obiektów oczyszczalni czy szereg własnych wydawnictw edukacyjnych dla dzieci i młodzieży są bardzo wysoko oceniane przez lokalne społeczeństwo.

Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.; Ożarów Mazowiecki; woj. mazowieckie; dystrybucja wydawnictw; zatrudnienie: 210 osób

Zastosowanie przez Firmę Księgarską Olesiejuk innowacyjnej technologii, plasuje tę firmę w czołówce światowej. Firmie udało się bowiem całkowicie wyeliminować pracę fizyczną załogi przy zachowaniu dotychczasowego zatrudnienia. Firma działa na rynku księgarskim już od 1999 r., kształtując coraz wyższe standardy obsługi klienta. Konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania systemowe. Firma jest jednym z trzech największych dystrybutorów książek w Polsce, a ostatnio wprowadzone ulepszenia logistyczne dały jej przewagę nad konkurencją. Mając na względzie całkowite wyeliminowanie pomyłek w dostawach oraz ułatwienie pracy załodze, firma wdrożyła unikatowy system magazynowy OSR -32. Został on zamówiony na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa i stworzony według najwyższych światowych standardów. W Polsce nie znajdziemy podobnego. Firmę odwiedzają delegacje przedsiębiorców polskich i zagranicznych, zainteresowanych innowacyjnością wdrożonej technologii i nowatorskimi rozwiązaniami. Bardzo rozwinięta jest również działalność charytatywna właścicieli. Firma chętnie przeznacza książki dla bibliotek i instytucji oświatowych. Przedsiębiorstwo uczestniczy również w wielu akcjach skierowanych do dzieci i dorosłych, propagujących czytanie oraz promujących, w erze rozwiniętych technologii cyfrowych, powrót do tradycyjnej książki.

SLICAN Sp. z o.o.; Bydgoszcz; woj. kujawsko-pomorskie; projektowanie i produkcja sprzętu telekomunikacyjnego; zatrudnienie: 90 osób.

Przedsiębiorstwo, jako lider na rynku central telefonicznych zorganizowało wzorcową współpracę sieci partnerów biznesowych na uczciwych zasadach rynkowych z uwzględnieniem pierwszoplanowego interesu klienta końcowego. System posprzedażowej opieki nad wyprodukowanymi urządzeniami ma na celu stałą modernizację central oraz dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb użytkownika zgłaszanych projektantowi i wytwórcy. Wykraczają te działania poza obowiązki gwarancyjne, a współuczestnictwo klientów w procesie ulepszania posiadanych urządzeń przez Slican powoduje przedłużenie możliwości eksploatacji urządzeń IT. Również na płaszczyźnie pracowniczej przedsiębiorstwo jest wzorowe. Miła atmosfera w pracy i stała opieka nad dobrze zgranym zespołem pracowniczym, wyznaczone ścieżki kariery zawodowej, docenianie młodych ludzi, podejmujących pracę w firmie już na etapie studiów wyższych to kolejne ważne zalety. Dbałość o zespół pracowniczy przejawia się również w kontaktach z pracownikami w wieku emerytalnym, a tym, którzy chcieli pozostać w firmie, stworzono warunki do dalszej realizacji zawodowej.

Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o.; Warszawa; woj. mazowieckie; produkcja opakowań aluminiowych; zatrudnienie: 175 osób.

Firma wyróżnia się ponadprzeciętnymi standardami zatrudnienia dla swoich pracowników. Priorytetem w jej działalności jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników m.in poprzez system BBS monitorujący bezpieczeństwo zachowań w środowisku pracy. Standardem firmy są od dawna wdrożone zintegrowane systemy ISO 9001, 14001, 22000 i BS OHSAS służące klientom i konsumentom. Poza konkurencyjnymi wynagrodzeniami firma oferuje dodatkowe ubezpieczenie emerytalne w III filarze oraz opiekę medyczną w Medicover. Ponadto organizuje cykliczne spotkania integracyjne i świąteczne. W firmie przewidziano również upominki dla nowożeńców i emerytów (jak np. pralka, lodówka lub telewizor). Pracownicy mają dostęp do zakładowego punktu medycznego oraz dwa razy w tygodniu do porad lekarzy pierwszego kontaktu w zakładowym gabinecie. Firma umożliwia pracownikom zakup na preferencyjnych warunkach akcji koncernu notowanych na Nowojorskiej Giełdzie, zapewniając obsługę maklerską. Aktualny kurs notowań pracownicy mogą śledzić na ekranie infokiosku zlokalizowanego na korytarzu. Infokiosk zapewnia dostęp do szeregu informacji dotyczących zakładu oraz całej globalnej grupy. System szkoleń umożliwia realizację własnych potrzeb zawodowych, jednak nie są one ograniczane wyłącznie do potrzeb związanych ze stanowiskiem pracy.

Firma Karlik Spółka jawna; Poznań; woj. wielkopolskie; autoryzowany salon i serwis VOLVO; zatrudnienie: 56 osób.

Firma cieszy się bardzo dobrą opinią klientów i kontrahentów. Bardzo dobre wyniki finansowe firma uzyskuje dzięki profesjonalnej kadrze technicznej i zarządzającej. Firma Karlik wyróżnia się warunkami pracy jakie oferuje. Pracownicy mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone stanowiska pracy, natomiast średnia płaca znacznie przewyższa średnią krajową. Firma zapewnia swoim pracownikom liczne szkolenia podnoszące ich umiejętności i posiada jasno określoną, indywidualną ścieżkę kariery. Posiada opracowany czytelny system motywacyjny oraz system rozwoju pracownika. Pracownicy objęci są bogatym pakietem socjalnym, najlepsi są wyróżniani nagrodami (wyjazdy na krótkie wypoczynki w kraju i za granicą, nagrody pieniężne itp.). Pracownicy Firmy mogą korzystać z urządzeń warsztatowych do napraw również własnych samochodów. W 2009 r. Firma Karlik została laureatem konkursu Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu uzyskując 3. miejsce w kategorii "Dbałość o warunki pracy pracowników". Firma przywiązuje dużą wagę do obsługi klienta. Przy zakupie nowego samochodu dba o stworzenie szczególnej atmosfery - zakup samochodu traktowany jest jako ważne wydarzenie w życiu klienta. Klienci korzystający z serwisu oczekują na wykonanie napraw w specjalnie zaprojektowanej części salonu, mając do dyspozycji prasę, programy telewizyjne oraz napoje. W Firmie Karlik wprowadzony jest program pięciu kroków. Przy naprawie lub przeglądzie samochodu informuje się klienta, co w najbliższym czasie będzie wymagało naprawy oraz jak należy dbać o samochód, aby był zawsze sprawny. Firma aktywnie włącza się w akcje charytatywne i sponsorskie. Stałą opieką otacza Ośrodek dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu oraz Ośrodek Wspierania Rodziny w Kobylnicy. Pomaga też w wyposażeniu Zespołu Szkół Samochodowych w sprzęt techniczny i szkoleniowy. Firma Karlik prowadzi również praktyki dla uczniów ze szkoły samochodowej im. T. Tańskiego w Poznaniu, którzy corocznie zdobywają wiedzę praktyczną w serwisach samochodowych. Bieżącym powodem do dumy dla Firmy Karlik jest przyznana przez Prezesa Business Centre Club nominacja w konkursie "Firma Dobrze Widziana".

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.; Zabrze; woj. śląskie; świadczenie usług z zakresu dystrybucji gazu; zatrudnienie: 2610 osób.

Firma jest członkiem programu Global Compact. W 2009 r. została opracowana i przyjęta strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu z zakresu rynku, miejsca pracy, środowiska i społeczności lokalnej. Przejawia się to w wielu działaniach wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. GSG posiada bardzo wysoką kulturę organizacyjną związaną z działalnością podstawową, zorientowaną na klienta oraz na pracowników. Klienci, poprzez odpowiedni dostęp do swoich danych, posiadają bieżącą informację na temat technicznych wartości usługi. Pracownicy mają szansę na podnoszenie kwalifikacji finansowane przez spółkę oraz wewnętrzny awans. Bardzo bogaty pakiet socjalny pozwala na dofinansowanie wielu inicjatyw pracowniczych. Pracownicy uczestniczą w konkursach i zawodach reprezentując firmę na zewnątrz. Firma utrzymuje również serdeczny kontakt z byłymi pracownikami, organizując m.in. okolicznościowe spotkania. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach na rzecz społeczności lokalnej prowadząc samodzielnie wiele programów szkoleniowych, jak i dofinansowując konsekwentnie ośrodki służby zdrowia, szkoły, fundacje. Pracownicy, poza pracą, dobrowolnie angażują się w charytatywne działania prowadzone przez firmę oraz własne. Firma prowadzi akcję "Eko biuro" polegającą na utrwalaniu postaw ekologicznych wśród pracowników. W firmie zbierana jest makulatura oraz prowadzona jest segregacja odpadów. Poprzez zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego zostały wprowadzone istotne oszczędności energii, materiałów oraz czasu pracy. Od wielu lat jest organizowana akcja "Bezpieczny mieszkaniec", mająca na celu uświadamianie uczniom niebezpieczeństw oraz wpajanie umiejętności zachowania się w wypadku awarii sieci elektrycznych i gazowych. Poprzez liczne szkolenia, konkursy organizowane w szkołach, instytucjach oraz na terenie firmy dzieci doskonale orientują się, jak postępować w niebezpiecznych sytuacjach. Spółka jest mecenasem i organizatorem Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, gdzie organizowane są wycieczki tematyczne dla szkół, imprezy integracyjne dla pracowników i ich rodzin. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce.

Katowickie Wodociągi S.A.; woj. śląskie; działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków; zatrudnienie: 747 osób.

Ścieżka Edukacyjna GIGABLOK

20-21 maja br. Katowickie Wodociągi S.A. otwarły Ścieżkę Edukacyjną GIGABLOK na terenie najnowocześniejszej katowickiej Oczyszczalni Ścieków Gigablok.

Stworzona ścieżka jest elementem misji Katowickich Wodociągów S.A. Została przygotowana z myślą o tym, aby korzystając z niej można było wzbogacić swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, a w szczególności wody. Na ścieżce realizowane są różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne. Jako element ścieżki uruchomiona została również strona internetowa, na której oprócz podstawowych informacji dotyczących samej ścieżki, zamieszczane są ciekawe artykuły oraz wiele innych materiałów.

Katowickie Wodociągi S.A. na potrzeby ścieżki nakręciły dwa filmy edukacyjne. Są one prezentowane grupom podczas zwiedzania ścieżki. Jeden z filmów nakręconych przez Katowickie Wodociągi S.A. - "Marcin" - jest dokumentalno-fabularną opowieścią o wpływie człowieka na obieg wody w przyrodzie. Drugi - "Giga"- jest skierowany do najmłodszej widowni. Jego fabuła oparta jest na autentycznej historii pieska wrzuconego przez bezdusznych ludzi do kanalizacji i znalezionego przez pracowników na Oczyszczalni Ścieków Gigablok.

Ścieżkę zwiedzać można od poniedziałku do piątku oraz w wybraną sobotę każdego miesiąca po wcześniej rezerwacji, której dokonywać można telefonicznie pod numerem 32 78 82 696 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 lub drogą mailową: sciezka@gigablok.pl. Zwiedzanie ścieżki jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie: www.gigablok.pl


Zaloguj się do systemu ankiet
OdwiedĽ nasz kanał na YouTube
FAQ
Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Aktualności
15 grudnia 2014

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis wicej...


12 grudnia 2014

Filmowanie podczas Gali "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2014
Firma "Kreatywnie.org" została wybrana przez organizatorów Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" do filmowania Gali "Przedsiębiorstw Fair wicej...


12 grudnia 2014

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, wicej...


6 listopada 2014

Serdecznie polecamy zapoznanie się z ofertą świąteczną naszego partnera - firmy OPENTEAM. Szanowni Państwo, wspólne celebrowanie wicej...Galeria - Gala Przedsiębiorstwo Fair Play 2013

© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.