PL EN
Złota Księga
Strona główna
Krajowa Izba Gospodarcza Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Gmina Fair Play Gmina Fair Play
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu wwww.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
Edycja 2014
Laureaci

Edycja 2013
Laureaci

Ambasadorzy Fair Play

Zota Ksiga


Archiwum relacji filmowych

ZDOBYLIŚMY TYTUŁ! CZY TO JUŻ WSZYSTKO?

Do czego służy logo "Przedsiębiorstwo Fair Play", komu przysługuje prawo posługiwania się nim?

Logo programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", służy do promocji firmy. Posługiwać się nim mogą laureaci danej edycji. Firmy, które uzyskały tytuł w minionych edycjach mają obowiązek stosować logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" z podaniem roku edycji, w której brały udział.

Na naszej stronie podajemy informacje jak wykorzystać logo w promocji oraz przykłady wykorzystania logo w promocji firmy.

Chcemy wykorzystać logo w naszych materiałach skąd je wziąć?

Logo programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" można otrzymać z biura programu oraz można je ściągnąć z naszej strony internetowej - LOGO.

Na jaki okres przyznawany jest tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Logo i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznawane są na jeden rok. Firmy, które chcą stosować logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" po upływie tego czasu powinny używać logo z podaniem roku edycji, w której został im przyznany tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".


© Copyright by "Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.